WhatsApp Image 2024-01-30 at 10.48.15 AM
GBP05789 copy 1
GBP05431
GBP00423
GBP09976
WhatsApp Image 2024-03-21 at 2.20.25 PM (1)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಬಗ್ಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. +2 ಬೋರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು …

69

ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

3000

ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು

2506

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

655302

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು / ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು