NSS
NSS
WhatsApp Image 2023-03-02 at 1.22.49 PM
WhatsApp Image 2023-03-02 at 1.22.48 PM
WhatsApp Image 2022-06-21 at 1.23.39 PM
WhatsApp Image 2022-06-21 at 1.23.38 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-21 at 1.23.37 PM
WhatsApp Image 2022-06-21 at 3.05.25 PM (1)
parade
SV2
nss2
SV1

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಬಗ್ಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. +2 ಬೋರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು …

68

ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

2858

ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು

2258

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

625032

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು / ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು