ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಬಗ್ಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. +2 ಬೋರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Karnataka State Universities which are part of State National Service Scheme (NSS) :

S.NoUniversities/DirectoratesEmail IDMobile Nos.Website
1ALLIANCE UNIVERSITY, BENGALURUnss@alliance.edu.in
vishal.ramaware@alliance.edu.in
8624847037Visit
2B.L.D.E. UNIVERSITY, VIJAYPUR,drravisb2012@gmail.com9845130231Visit
3BANGALORE CITY UNIVERSITY, BENGALURUnssbcu@gmail.com
gowda0212@gmail.com
9844169326Visit
4BANGALORE NORTH UNIVERSITY, KOLARbangalorenorthuniversity2017@gmail.com
veenaadi1972@gmail.com
9482431040Visit
5BANGALORE UNIVERSITY, BENGALURUnssbhavanbub@gmail.com9886015519
9480817911
Visit
6Central University of Karnataka, Kalaburaginss@cuk.ac.in8318740665Visit
7CHANAKYA UNIVERSITY, BENGALURUadmissions@chanakyauniversity.in
hemanth.nv@chanakyayauniversity.edu.in
9449141869Visit
8CMR UNIVERSITY , BENGALURUnss@cmr.edu.in9880675170Visit
9D.S.E.R.T., BENGALURUdiet.bangalore@gmail.com
9448999357Visit
10DAYANAND SAGAR UNIVERSITY, BENGALURUbjyothi-ped@dsu.edu.in9901777258Visit
11DIRECTOR OF EMP & TRG, BENGALURUprakashnagaraj2@gmail.com additionaldirectortrg@gmail.com9481530193Visit
12DIRECTOR OF TECH EDN, BENGALURUguruprasad_mh@yahoo.co.in
nssdte@gmail.com
9480246474Visit
13DIRECTORATE OF PU EDN., BENGALURUpubnss@gmail.com9742934512Visit
14GARDEN CITY UNIVERSITY, BENGALURUnss@gardencity.university.in9243750060Visit
15GITAM UNIVERSITY, BENGALURUrsarma@gitam.edu7259887782Visit
16GULBARGA UNIVERSITY, KALABURGInssgug@gmail.com9448414223Visit
17IIT,DHARWADnss.office@iitdh.ac.in9743883086Visit
18INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, DHARWADanandbarangi@iiitdwd.ac.in.
nss@iiitdwd.ac.in
9590789602Visit
19International Institute of Information Technology,
Bengaluru
debasmita@iiitb.ac.in9853414727Visit
20JAIN UNIVERSITY, BENGALURUrsreenivas189@gmail.com9844096273Visit
21JANAPADA UNIVERSITY, GOTAGODImanpademb@gmail.com9916202298Visit
22JSS STU, MYSURUnss@jssstuniv.in9900855558Visit
23JSS UNIVERSITY, MYSURUklkrishna@jssuni.edu.in
jssunss@jssuni.edu.in
9886610010Visit
24KANNADA UNIVERSITY, HAMPIdryatagol@gmail.com9972841256
9448571563
Visit
25KAR.STATE GANGUBAI HANGAL MUSIC & PERFORMING ARTS, MYSURUregistrar@musicuniversity.ac.in7892372389Visit
26KARNATAK UNIVERSITY, DHARWADkudnsscell@gmail.com
m.dalapati73@gmail.com
9845512977Visit
27KARNATAKA LAW UNIVERSITY, HUBBALLIkslunsscell@yahoo.in9448529170Visit
28KARNATAKA STATE WOMEN’S UNIV.,VIJAYAPUR nsskswub@gmail.com9448227878Visit
29KARNATAKA SANSKRIT UNIV. BENGALURUrevannaksunss@gmail.com9972005782Visit
30KARNATAKA STATE RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYAT RAJ UNIVERSITY, GADAG ksrdprunss@gmail.com9611911164Visit
31KARNATAKA VET & FISH., SCS. UNIV.,BIDARnsskvafsu@gmail.com
kulkarni99@gmail.com
7760065166Visit
32KLE TECHNOLOGICAL(BVB) UNIVERSITY,HUBBALLIsujatask@kletech.ac.in9448564580Visit
33KLE UNIVERSITY, BELAGAVIdrashwinimph2004@gmail.com9844992004Visit
34KUVEMPU UNIVERSITY, SHIVAMOGAkuv.nss@gmail.com9901798999Visit
35MAHARANI CLUSTER UNIVERSITY, BENGALURUshaheenabano2012@gmail.com9742102358Visit
36MANDYA UNIVERSITY, MANDYAanandaht123@gmail.com
nssmum2122@gmail.com
9663373609Visit
37MANGALORE UNIVERSITY, MANGALOREnagarathnasathish96@mail.com mangaloreuniversitynss@gmail.com9449073120Visit
38MANIPAL Academy of Higher Education, MANIPALanup.naha@manipal.edu9757284337
Visit
39MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY , BENGALURUnssmanuu@gmail.com9966058101Visit
40MS RAMAIAH UNIVERSITY , BENGALURUdirector.sa@msruas.ac.in7760634780Visit
41NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH & NEURO SCS., BENGALURUkushraghusham@gmail.com9449829632
Visit
42NIT,SURATKAL, UDAPInssnitk17@gmail.com9591415911Visit
43NITTE UNIVERSITY, MANGALORE nss@nitte.edu.in
shashikumar@gmial.com
9740732052Visit
44NRUPATUNGA UNIVERSITY, BENGALURUnrupathungauniversity@gmail.com
nrupatungauniversitynssunit02@gmail.com
9448015750
9449919790
Visit
45PRESIDENCY UNIVERSITY, BENGALURUrenuka@presidencyuniversity.in
nss@presidencyuniversity.in
7899918250Visit
46R.G.U.H.S., BENGALURUvasanth_shetty02@yahoo.co.in9448618501Visit
47RAICHUR UNIVERSITY, RAICHUR biradargs@gmail.com9844592812
8310791053
Visit
48RANI CHENNAMMA UNIVERSITY, BELAGAVInssrcu@gmail.com
kamalaxi@rcub.ac.in
9448163207Visit
49REVA UNIVERSITY, BENGALURU nsscoordinators@reva.edu.in9845403168Visit
50S. VYASA UNIVERSITY , BENGALURUdirectorkirankumar@gmail.com
kiran.kumar@svyasa.edu.in
9880865122Visit
51SHARANABASAVA UNIVERSITY , KALABURAGInss@sharnbasvauniversity.edu.in
sangeeta2246@gmail.com
9591452246Visit
52SHRI. DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA UNIVERSITY, DHARWADcoordinatornss@sdmuniversity.edu.in9964124010Visit
53SRI ADICHUNCHANAGIRI UNIVERSITY,MANDYAramupacdc1614@gmail.com9448554225Visit
54SRI DEVARAJ URS AHE & RES., KOLAR,co.nss@sduaher.ac.in8892428339Visit
55SRI KRISHNA DEVARAYA UNIV., BELLARYnss@vskub.ac.in9483593323Visit
56SRI SIDDHARTHA UNIVERSITY, TUMAKURUraviarjun40@gmail.com9740211347Visit
57SRINIVAS UNIVERSITY , MANGALOREinfo@srinivasuniversity.edu.in0824-2425966
0824-2444891
Visit
58ST. JOSEPH'S UNIVERSITY ,BENGALURUadmin@sjc.ac.in9886635423Visit
59TUMKUR UNIVERSITY, TUMAKURUnsstumkuruniversity@gmail.com9483489915Visit
60UA&HS, SHIVAMOGGAnsscoordinatoruhsb@gmail.com
nss.uahs@gmail.com
nandimicrobe@gmail.com
7676664174Visit
61UAS, BENGALURUdsw@uasbangalore.edu.in9900442608Visit
62UAS, DHARWADsonnadjs@uasd.in
sonnadjs@gmail.com
9901169323Visit
63UAS, RAICHURnsspcuasr19@gmail.com7975748026
9449143691
Visit
64UHS, BAGALKOTvasantg.nss@gmail.com9900221631Visit
65UNIVERSITY OF DAVANAGERE, DAVANAGEREnssdavangereuniversity@gmail.com9900754320Visit
66UNIVERSITY OF MYSORE, MYSURUnssuommysore@gmail.com
dr.suresha.m.b@gmail.com
9448939516
8618563803
Visit
67VTU BELAGAVInss@vtu.ac.in

9886575877Visit
68YENEPOYA UNIVERSITY, MANGALOREdrashwinishetty11@yahoo.com9964372938Visit